About Order of Security


Order of Security – Új nemzetközi kitüntetés
a biztonság és rendvédelem területén dolgozó szakemberek részére


Az emberiség történelme során a biztonság iránti igény soha nem volt olyan sürgető, mint jelenleg, a XXI. század elejétől kezdve. A biztonsági kockázatok és veszélyek megsokszorozódásával az emberek biztonságérzete jelentősen csökken. A biztonság kérdése óriási kihívás mindenki számára és minden eddiginél fontosabb helyet foglal el az egyén és a társadalom életében, az országok és különböző szervezetek politikai tevékenységében nemzetközi és nemzeti szinten. Egyre nagyobb létszámú szakembert foglalkoztatnak a hivatalos rendvédelmi szervek és a privát biztonsági szférában szerte a világon. S számuk előreláthatólag tovább emelkedik már a közeljövőben. Tehát a szakma jogosan igényli a kivételes teljesítmény és sikeres szakmai életpálya hivatalos formában történő elismerését nemzetközi szinten.

2015-ben az IBSSA kezdeményezésére, az IAPA és más nemzetközi biztonsági szervezetek támogatásával a biztonság területén dolgozó szakemberek és cégek kiemelkedő teljesítményének elismerésére egy új kitüntetés-rendszer alapítására került sor. Jellegét tekintve a lovagrendekhez hasonló szellemben és szervezeti struktúrában, mint közhasznú, non-profit nemzetközi szervezet került bejegyzésre.

A szakmai lovagrend elnevezése: International Order of Knights of Security
(Magyarul: Biztonság Lovagjai Nemzetközi Rend)
A rend rövid neve: Order of Security
Rövidítése: O.S.

A vezető testület összetétele:
- neves nemzetközi szakembereket és szakmai szervezetek vezetőit kérték fel a bíráló bizottság tagjai sorába, amelynek élén az alapító-elnök áll.

A kitüntetés adományozására előterjesztést nemzetközi vagy nemzeti biztonsági szervezetek és vállalkozások tehetnek.

A kitüntetés 3 fokozatú rendszert alkot:

I. fokozat:
a./Shield of Security
b./Officer Shield of Security
c./Commander Shield of Security

Az I. fokozat adható magánszemélyeken kívül, a biztonsági szakmában tevékenykedő cégeknek vagy szervezeteknek egyaránt.

II. fokozat:
d./ Star of Security – Level Bronze
e./ Star of Security – Level Silver
f./ Star of Security – Level Gold

Ezt a fokozatot csak magánszemélyek kaphatják.

A kitüntetéseket előterjesztési formanyomtatványokkal lehet kérvényezni. Az interneten beérkező igényeket a nemzetközi zsűri elbírálása alapján ítéli oda a vezető testület és a díj beérkezése után a diploma, az igazolvány és a kitűző postai úton jut el a kitüntetésben részesült személyhez.

Az átadást első időszakban az ajánló szervezi, majd fokozatosan ezt a szerepet átveszik az országos szervezetek, amelyek már a kitüntetettekből alakulnak.

Azok a személyek, akik e hat kitüntetés bármely fokozatát megkapják, értelemszerűen a szakmai lovagrend, azaz az International Order of Knights of Security tagjává válnak.

III. fokozat:
g./ Silver Star of Security with Diamonds
h./ Gold Star of Security with Diamond
i./ Grand Cross Knight of Security

A III. fokozat magas kitüntetései is a fentiekben leírt módon igényelhetőek, amelyek már lovagi címmel járnak. Átvételük személyesen történik az évente egy alkalommal megrendezendő „Order of Security” Award Ceremony és Gala Dinner (bál) ünnepélyes eseményen. A díjátadó ceremónia fővédnöke a Szuverén Ciprusi Rend, amely a Kard és Csend Lovagjainak elit lovagrendje.
A kitüntetési díjakból – az összes kapcsolódó költség levonása után – a fennmaradó összeget az alapszabályban rögzített elvek értelmében szakmai oktatásra fordítjuk, elsősorban a biztonság, az elsősegélynyújtás és a katasztrófa-elhárítás területein.

A kitüntetett személyek, azaz a Biztonság Lovagjai Nemzetközi Rend tagjai a különböző országokban a vezető testület javaslatai és útmutatásai alapján teljesen önállóan működnek, kizárólag az országos elnök személyéhez szükséges a központ jóváhagyása. (Az első időszakban az ő kinevezésük is a központ feladata, a gyors bevezetés és a hatékony működés érdekében.) Az O.S. Rend tagjai számára nem tervezünk lovagi köpenyt bevezetni. A kitüntetések, azaz a rendi jelképek elegáns öltönyön, illetve hölgyeknek alkalmi ruhán, kosztümön történő elhelyezése megfelel a kitüntetés rangjához illő viseletnek és megjelenésnek.

A szervezők rövidesen bemutatják a kitüntetésekről készült fényképeket, a diploma mintát és a kitüntetésre való előterjesztés formanyomtatványait több nyelven, (amelyek természetesen interneten elküldhetők), ez utóbbi tartalmazni fogja a különböző fokozatok jelképes díjait.